Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej www.regeneraactiva.pl

Poprzez wejście i korzystanie ze witryn internetowych www.regeneraactiva.pl uznajemy, iż wyrażasz zgodę i jesteś związana/y poniższymi warunkami i zasadami. Nie odwiedzaj tych witryn, o ile nie wyrażasz zgody na poniższe warunki i zasady. Prawa autorskie dotyczące zawartości niniejszej strony internetowej, w tym m.in. tekstu i zdjęć w niej zawartych oraz ich aranżacji (łącznie zwanych: witrynami) przysługują REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 58A lok. 8 (dalej: REVISAGE).

KOPIOWANIE, PRZECHOWYWANIE, PRZEKAZYWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA ZAWARTOŚCI STRON, CAŁKOWITA LUB CZĘŚCIOWA, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY REVISAGE JEST SUROWO ZABRONIONE. DOZWOLONE JEST JEDNAKŻE PRZECHOWYWANIE W KOMPUTERZE OSOBISTYM I DRUKOWANIE KOPII Z WITRYN WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKU OSOBISTEGO, NIE ZWIĄZANEGO Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM REGULAMINIE. MODYFIKACJA LUB ZMIANY W WITRYNACH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU DLA WSZELKICH INNYCH CELÓW SĄ SUROWO ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA NIE PRZENIESIONE WYRAŹNIE NA OSOBY TRZECIE PRZYSŁUGUJĄ REVISAGE.

ZAWARTOŚĆ STRONY – TEKSTY, GRAFIKI, ZDJĘCIA – STANOWIĄ WŁASNOŚĆ REVISAGE I BEZ WYRAŹNEJ I PISEMNEJ ZGODY REVISAGE NIE MOGĄ BYĆ KOPIOWANE I WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

ZNAK REGENERA ACTIVA JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM. PRAWO DO JEGO STOSOWANIA NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ MA WYŁĄCZNIE REVISAGE ORAZ PODMIOTY WSKAZANE PRZEZ REVISAGE NA PODSTAWIE PISMNEJ ZGODY. STOSOWANIE ZNAKU TOWAROWEGO BEZ ZGODY REVISAGE STANOWI NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA I BĘDZIE SKUTKOWAĆ POCIĄGNIĘCIEM DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.

Informacje zawarte na tych witrynach udostępnione są nieodpłatnie dla wygody odwiedzających, wyłącznie w celach informacyjnych. Pomimo że REVISAGE dokłada starań aby zapewnić aktualność i dokładność informacji, na witrynach mogą występować niezależnie techniczne lub faktyczne niedokładności i błędy. REVISAGE zastrzega sobie wyłączne prawo do dodawania, usuwania lub zmian jakichkolwiek informacji w witrynach oraz zamknięcia dostępu do nich w każdym czasie, bez zawiadomienia. REVISAGE zrzeka się podejmowania jakiegokolwiek zobowiązania do uaktualniania informacji zawartych w witrynach. Zawartość witryny stanowi wyłączną własność REVISAGE. Witryny są udostępniane „jako takie”. REVISAGE nie udziela żadnych bezpośrednich ani dorozumianych gwarancji ani poręczeń jakiegokolwiek rodzaju, w związku z tą zawartością, dotyczących m.in., ale nie ograniczających się do: gwarancji nienaruszalności praw osób trzecich, obrotu handlowego oraz dobrego imienia dla konkretnych celów. Ponadto REVISAGE nie odpowiada i nie gwarantuje zupełności, dokładności, czy wiarygodności informacji zawartych w witrynie.

REVISAGE nie ponosi w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, następcze, przypadkowe, lub szczególne szkody ani utracone korzyści, wynikające z korzystania albo niemożnosci korzystania z witryny, nawet jeżeli REVISAGE było uprzedzone o możliwości wystąpienia takich szkód. REVISAGE nie udziela poręczenia ani gwarancji żadnego rodzaju, wyrażonej bezpośrednio czy dorozumianej, że witryny (włączając w to witryny internetowe osób trzecich, do których witryny te mają odniesienie (link)) albo serwer który udostępnia witryny, są wolne od szkodliwych elementów takich jak m.in., ale nie ograniczonych do: wirusów komputerowych czy innych podobnych problemów oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady strony.

Witryna internetowa może zawierać linki do innych stron, które nie należą do REVISAGE. REVISAGE nie odpowiada za treść tamtych stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linka do takich stron nie jest uzasadnione popieraniem, sponsorowaniem, ani polecaniem przez REVISAGE tych stron, ich zawartości ani ich sponsorów.

Niniejsza strona domowa może korzystać z plików cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi w Twoim komputerze, aby zapewnić większą funkcjonalność tej strony domowej. Plik cookie nie zapisuje żadnych osobistych informacji. Celem pliku cookie jest pokazanie Tobie, jakie nowości zostały wprowadzone na stronie domowej od czasu Twojej ostatnich odwiedzin. Inne pliki cookies są wykorzystywane aby zarządzać Twoimi ustawieniami osobistymi na stronie domowej, na przykład preferencjami co do języka i szyku materiału informacyjnego na stronie i znikną kiedy zamkniesz przeglądarkę internetową. Jeżeli nie chcesz korzystać z plików cookies możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby odrzucić pliki cookies. Jednakże, może to oznaczać, że niniejsza strona domowa nie będzie działać zgodnie z zamierzeniami.

Copyright REVISAGE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znajdź autoryzowany gabinet na naszej interaktywnej mapie

PRZEJDŹ DO MAPY
Łysienie androgenowe - schemat

Nota prawna dotycząca zasad i warunków korzystania z witryny regeneraactiva.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

Właścicielem serwisu jest REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa